شهرداری تنکابن

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با شهرداری تنکابن

           مازندران - تنکابن - بعد از میدان امام خمینی - ساختمان شهرداری تنکابن

           011-54222021                                           011-54222023                                    011-54227790

          011-54222022

       http://www.shahrdari-tonekabon.ir