بخشداری خرم آباد

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با بخشداری خرم آباد تنکابن

           مازندران - تنکابن - کیلومتر 3 جاده تنکابن به خرم آباد - خیابان کبودکلایه     کدپستی :         46851-75979

           011-54210891

          011-54210891