گاز

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با اداره گاز تنکابن

           مازندران - تنکابن - سه راه خرم آباد به سمت خرم آباد - بعد از پمپ بنزین

          011-54223533                                       011-54223532

          011-54223515

 

       http://www.nigc-mazandaran.ir