شیلات

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با شیلات تنکابن

           مازندران - تنکابن - کیلومتر 3 جاده تنکابن به خرم آباد - خیابان کبودکلایه     کدپستی :         46851-75979

           011-54271025                                       

          011-54271250

 

       www.shilat.com